Danske Speditører Nord - din aktive lokalforening indenfor transport og spedition

Velkommen til Danske Speditører Nord

 
OM DANSKE SPEDITØRER
 
Danske Speditører er brancheorganisation for en lang række medlemsvirksomheder, som planlægger og handler med transport- og logistikydelser som bindeled mellem handels- og fremstillingssektoren og transportindustrien.
 
Medlemsvirksomhederne har mere end 8.000 ansatte. Foreningen er opdelt i 9 lokalforeninger. Foreningens sekretariat er beliggende i Børsbygningen ved Christiansborg i København.
 
Danske Speditører er medlem af Nordisk Speditørforbund (NSF), FIATA og Dansk Erhverv.
 
Nordisk Speditørforbund varetager de nordiske organisationers interesser på det transportmæssige område og forhandler bl.a. NSAB - Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.