Nytår 2016

Udskriv
Denne email indeholder billeder, hvis ikke du kan se dem så »Se nyhedsbrevet online

Nyhedsbrev

// Nyheder fra Spednord

www.Spednord.dk | januar 2021
Hej Gæst,

Alle vores medlemmer i Danske Speditører Nords lokalforening ønskes et godt nytår og tak for et godt 2016, med flere spændende arrangementer i vores lokalforening. Fra 1. januar 2017 træder der flere nye ting i kraft, som alle vores medlemmer skal være særligt opmærksomme på. Det er specielt på toldområdet og inden for containertrafikken.
--

Skat

pictureVores egen toldekspert Karl Ole Beck og Danske Speditørers Fagudvalg Told har arbejdet på højtryk med SKAT i forbindelse med den nye toldbehandlingsbekendtgørelse, som skal træde i kraft 1/1-2017. 


Der er rigtige mange ting, der skal tages stilling til i forbindelse med den nye EU toldkodeks og det er blandt andet SKAT´s sikkerhedsstillelsesordning der ændres. Det kræver bevilling at deltage i SKAT´s ordning vedr. sikkerhedsstillelse og der skal ansøges inden d. 31 december 2016. Dette her SKAT sendt brev ud om tidligere.


Der forhandles stadigvæk med EU om flere forhold, men det ligger fast at AEO certificerede virksomheder  får mulighed for nedsættelse eller evt. helt fritagelse for at stille sikkerhed. Der er stadigvæk tvivl om detaljer og specielt End Use er et kapitel for sig selv.  Men Danske Speditører Nord opfordre alle sine medlemmer til at studere den nye toldbehandlingsbekendtgørelse og holde et vågent øje med følgende hjemmesider :


Danske Speditører                    www.dasp.dk


SKAT toldkodeks                        www.skat.dk

 

Container vægt :

 
 
Fra 1. januar 2017 skal speditørerne være opmærksomme på deres ansvar for at opgive korrekt vægt, hvis de optræder som afskiber af containere og veksellad, der skal transporteres på lastbil.


Fra nytår træder der en dansk bekendtgørelse i kraft, som slår fast, at der skal udstedes en erklæring om vægten på den container eller det veksellad, der transporteres. Erklæringen skal udstedes til den transportvirksomhed, der varetager transporten af containeren eller vekselladet. I de tilfælde, hvor de oplysninger, som afskiberen har afgivet, er fejlagtige eller mangler, og køretøjet eller vogntoget er overlæsset, straffes både afskiberen og transportøren med bøde, udstedt af politiet.

Formanden for Fagudvalg VEJ & BANE i Danske Speditører, Karl Christensen, minder om, at den nye bekendtgørelse henviser til et EU-direktiv og en dansk lov.


- Der er derfor ikke tale om et krav, der kommer som et lyn fra en klar himmel. Det nye er formentlig, at politiet vil kontrollere det i større omgang - og håndhæve det på en anden måde – end hidtil, siger Karl Christensen.

Alle skal være opmærksomme på, at definitionen af afskiber-begrebet følger linjen i reglerne om vejning af containere, der skal transporteres med skib: Det er den retlige enhed eller den fysiske eller juridiske person, der er ”anført på konnossementet eller på et tilsvarende transportdokument som afskiber, eller i hvis navn eller på hvis vegne, der er indgået transportkontrakt med transportvirksomheden”.


Karl Christensen siger, at ansvaret dermed også gælder for speditører, der optræder som afskiber, og at det er der ikke noget konstruktivt at indvende imod.


-  Som vi skrev i høringssvaret til bekendtgørelsen i slutningen af oktober 2016, savner vi stadig en nærmere forklaring på, hvad der menes med en erklæring. Taler vi om en egentlig vejeattest eller blot en erklæring om, at vægten er korrekt angivet? Lad os håbe, at der kommer en forklaring på det meget snart, siger Karl Christensen. 

Vigtige datoer i 2017 : 

Danske Speditører Nord´s traditionsrige generalforsamling afholdes torsdag d. 23 marts 2017.
 

Godt Nytår

 
 
Danske Speditører Nord - Din aktive lokalforening indenfor transport og spedition
Powered by AcyMailing