Danske Speditører Nord - din aktive lokalforening indenfor transport og spedition

Kom til spændende fyraftensmøde om Brexit og Trumps toldkrig.

Udskriv