Danske Speditører Nord - din aktive lokalforening indenfor transport og spedition

Lokalforeningen

Arbejde og formål
 
Vi har fokus på alle former for godstransport og toldforhold i Nordjylland, og på at fremme kendskabet til speditionsbranchen i det lokale erhvervsliv og informere om branchens muligheder blandt studerende, for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til branchen.
 
Vi fremmer udvikling og viden blandt medlemmerne gennem relevante informationsmøder, kurser, elevture og andet tilpasset de lokale forhold.
 
Sluttelig arbejdes for godt socialt samvær for ansatte i medlemsvirksomhederne.